PRAWO CYWILNE

- rozwód (z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie)
- separacja
- ustalenie i zmiana kontaktów z dzieckiem
- ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
- rozdzielność majątkowa (także z datą wsteczną)
- zasądzenie i zmiana świadczeń alimentacyjnych
- podział majątku po ustaniu małżeństwa
- zniesienie współwłasności
- sprawy o odszkodowanie od ubezpieczycieli i sprawców wypadków
- stwierdzenie nabycia spadku
- dział spadku
- sprawy o zachowek
- przysposobienie
- ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
- sprawy o zasiedzenie
- sprawy z zakresu prawa zobowiązań
- prowadzenie spraw na etapie postępowania przedsądowego (w tym sporządzanie wezwań do zapłaty)
- sprawy o zapłatę
- sprawy o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie
- sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego, eksmisje
- sprawy o zobowiązanie do leczenia antyalkoholowego
- rejestracja spółek na terenie RP, pełna i stała obsługa spółek funkcjonujących
- sporządzanie umów spółek (osobowych i kapitałowych)
- rejestracja zmian w spółkach
- sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach
- reprezentacja w postępowaniach sądowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi
- sporządzanie umów gospodarczych i inne