MEDIACJE TŁUMACZENIA

- prowadzenie mediacji przed rozpoczęciem postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, karnego i rodzinnego
- uczestniczenie w mediacji w charakterze pełnomocnika Klienta
- analiza dokumentów i doradztwo prawne w zakresie propozycji ugodowych i treści ugody przed jej zatwierdzeniem przez sąd
- doradztwo prawne w języku angielskim,
- tłumaczenia dokumentów prawnicznych (w tym umów) z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski,
- sporządzanie opinii prawnych w języku angielskim